Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj
brgBEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2012

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, już po raz X organizuje Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo  Rolne"   w  kategorii  podmiotów  prowadzących  indywidualną  działalność rolniczą. Do 16 marca 2012 r . Kasa  przyjmuje od zainteresowanych zgłoszenia udziału w Konkursie    na    formularzu    załączonym   do   regulaminu,  dostępnego   w   Placówkach Terenowych     i     Oddziałach    Regionalnych     KRUS   oraz    na   stronie    internetowej  www.krus.gov.pl.
 
Drukuj

ZAPROSZENIE DO KLUBU SENIORA


Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu zaprasza kobiety w wieku 55+ oraz mężczyzn w wieku 60+ do uczestnictwa w spotkaniach w ramach Klubu Seniora „Złota Jesień". Klub Seniora prowadzi m.in. zajęcia umuzykalniające, zatem wszystkie osoby lubiące śpiewać są bardzo mile widziane.

W miesiącu marcu Klub Seniora realizować będzie program pn. „Żyj zdrowo". Zapraszamy więc na dzień 1 marca 2012 r.  godz. 16.00 do Domu Kultury w Siemyślu na pogadankę z dietetykiem żywienia na temat zasad zdrowego odżywiania, zaś na dzień 15 marca 2012 r.  godz. 16 00 do Świetlicy Wiejskiej w Charzynie  na pokaz kulinarny.

 
Drukuj

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE


Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu informuje, ze istnieje możliwość korzystania z porad prawnych w zakresie:
- prawa rodzinnego i opiekuńczego,
- zabezpieczenia społecznego,
- ochrony praw lokatorów.

Usługi prawne świadczone są w każdą środę (w dni robocze) w godz. 13.30-15.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Terminy korzystania z usług prawnych należy ustalać z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka.

 
Drukuj

SESJA RADY GMINY

Przewodniczący Rady Gminy zwołał sesję Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się dnia 29 lutego 2012 r. (środa) o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Siemyśl.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2012 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2012 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2012 – 2021,
- w sprawie uchylenia uchwały,
- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siemyśl, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umów najmu na lokal użytkowy,
- w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Siemyśl,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - 3 projekty.
10. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
11. Zamknięcie sesji.

 
Drukuj

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE SOŁTYSA


W związku ze złożeniem rezygnacji przez Sołtysa Sołectwa Trzynik, Wójt Gminy Siemyśl zarządził wybory uzupełniające na tę funkcję. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa Sołectwa Trzynik, odbędzie się dnia 2 marca 2012 r. (piątek) o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Trzyniku. W przypadku braku wymaganej frekwencji (20% uprawnionych mieszkańców), Zebranie Wiejskie odbędzie się w tzw. "drugim terminie" -  tj. tego samego dnia o godz. 18.30. W drugim terminie ważność Zebrania Wiejskiego niezależna jest od frekwencji.

 
Drukuj
u SETNE URODZINY PANI ANTONINY

Ważnym  wydarzeniem  w naszej gminie były obchody setnej rocznicy urodzin   Pani Antoniny Ławrynowicz  z  Charzyna.  To wspaniałe święto zgromadziło w domu jubilatki jej rodzinę, a także przedstawicieli władz samorządowych oraz przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Więcej…
 
« pierwszapoprzednia131132133134135136137138139140następnaostatnia »

Strona 136 z 166