Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

Ustalony został harmonogram zebrań wiejskich. Zebrania odbywać się będą w terminie od dnia 26 lutego 2012 r. do dnia 15 marca 2012 r.

ZOBACZ HARMONOGRAM ZEBRAŃ

 
Drukuj
lgr1-logoOGŁOSZENIE KLGR

 

W dniu 29 lutego 2012 r. na posiedzeniu Komitetu Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalana Grupa Rybacka w Kołobrzegu zatwierdzono listę rankingową wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" - złożonych w Biurze KLGR w ramach I naboru w dniach od 15 grudnia 2011 r. – 10 lutego 2012 r.

ZOBACZ LISTĘ RANKINGOWĄ

 
Drukuj
SESJA RADY GMINY

Przewodniczący  Rady  Gminy  zwołał  sesję Rady Gminy Siemyśl.  Sesja odbędzie  się  dnia  12  marca  2012 r.  (poniedziałek)  o godzinie  10.00  w Urzędzie Gminy Siemyśl.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawa zatwierdzenia taryf.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
8. Zamknięcie sesji.

 
Drukuj

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY O UZALEŻNIENIACH


Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu informuje, że uruchomiony został portal na stronie www.pogadaj.eu jako Punkt Informacyjno-Konsultacyjny o uzależnieniach i patologiach społecznych, w ramach którego można uzyskać wiedzę, poradę na temat problemów związanych z narkomanią, uzależnieniem od alkoholu i przemocy.

Osoby zainteresowane wchodząc na stronę www.pogadaj.eu mogą tam w tzw. oknie prywatnym porozmawiać ze specjalistą. Strona posiada także forum dyskusyjne dla internautów. Nie wychodząc z domu masz szanse podzielenia się swoimi problemami, uzyskania fachowej porady oraz pomocy prawnej i psychologicznej.

 
Drukuj

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII


W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi uboju zwierząt na użytek własny oraz o badaniu zwierząt (trzoda chlewna, nutria) w kierunku Trichinella (włośnica) i zgłaszania do biura powiatowego ARiMR informacji o zdjęciu ubitego zwierzęcia ze stanu gospodarstwa, od rolnika - właściciela zwierzęcia  - wymagane jest  przestrzeganie zasad zawartych w Komunikacie Powiatowego Lekarza Weterynarii.

ZOBACZ KOMUNIKAT

 
Drukuj
XVIII SESJA RADY GMINY

 

Dnia 29 lutego 2012 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2012 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2012 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2012–2021,
- w sprawie uchylenia uchwały,
- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siemyśl, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umów najmu na lokal użytkowy,
- w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Siemyśl,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - 2 uchwały.

Zbiór uchwał Rady Gminy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).


 
« pierwszapoprzednia131132133134135136137138139140następnaostatnia »

Strona 135 z 166