Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj
Spis wyborców

Wójt Gminy Siemyśl informuje, że został sporządzony spis wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Spis wyborców udostępniony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Siemyśl (pok. 117) - w godzinach pracy Urzędu.
Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony

 
Drukuj

Wykaz miejsc na umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych

Wójt Gminy Siemyśl podał do wiadomości publicznej wykaz miejsc na terenie Gminy Siemyśl przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych - w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej…
 
Drukuj
zzs
 
Drukuj
X sesja Rady Gminy


Dnia 5 września 2011 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu na lokale użytkowe na czas nieoznaczony,
- sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

 
Drukuj
Stypendia szkolne

Przypomina się, że do dnia 15 września 2011 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.
Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Siemyśl, w szkołach na terenie gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl ( www.bip.siemysl.pl ).
Informacji na temat stypendium szkolnego udziela Inspektor U.G. p.Teresa Urbańska - Urząd Gminy Siemyśl pok. nr 105; tel. 94 35 88 013 wew. 26.

 
Drukuj

dozynki2011_m

 
« pierwszapoprzednia131132133134135136137138139140następnaostatnia »

Strona 131 z 152