Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj
SESJA RADY GMINY

Przewodniczący  Rady  Gminy  zwołał  sesję Rady Gminy Siemyśl.  Sesja odbędzie  się  dnia  12  marca  2012 r.  (poniedziałek)  o godzinie  10.00  w Urzędzie Gminy Siemyśl.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawa zatwierdzenia taryf.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
8. Zamknięcie sesji.

 
Drukuj

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY O UZALEŻNIENIACH


Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu informuje, że uruchomiony został portal na stronie www.pogadaj.eu jako Punkt Informacyjno-Konsultacyjny o uzależnieniach i patologiach społecznych, w ramach którego można uzyskać wiedzę, poradę na temat problemów związanych z narkomanią, uzależnieniem od alkoholu i przemocy.

Osoby zainteresowane wchodząc na stronę www.pogadaj.eu mogą tam w tzw. oknie prywatnym porozmawiać ze specjalistą. Strona posiada także forum dyskusyjne dla internautów. Nie wychodząc z domu masz szanse podzielenia się swoimi problemami, uzyskania fachowej porady oraz pomocy prawnej i psychologicznej.

 
Drukuj

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII


W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi uboju zwierząt na użytek własny oraz o badaniu zwierząt (trzoda chlewna, nutria) w kierunku Trichinella (włośnica) i zgłaszania do biura powiatowego ARiMR informacji o zdjęciu ubitego zwierzęcia ze stanu gospodarstwa, od rolnika - właściciela zwierzęcia  - wymagane jest  przestrzeganie zasad zawartych w Komunikacie Powiatowego Lekarza Weterynarii.

ZOBACZ KOMUNIKAT

 
Drukuj
XVIII SESJA RADY GMINY

 

Dnia 29 lutego 2012 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2012 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2012 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2012–2021,
- w sprawie uchylenia uchwały,
- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siemyśl, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umów najmu na lokal użytkowy,
- w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Siemyśl,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - 2 uchwały.

Zbiór uchwał Rady Gminy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).


 
Drukuj
brgBEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2012

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, już po raz X organizuje Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo  Rolne"   w  kategorii  podmiotów  prowadzących  indywidualną  działalność rolniczą. Do 16 marca 2012 r . Kasa  przyjmuje od zainteresowanych zgłoszenia udziału w Konkursie    na    formularzu    załączonym   do   regulaminu,  dostępnego   w   Placówkach Terenowych     i     Oddziałach    Regionalnych     KRUS   oraz    na   stronie    internetowej  www.krus.gov.pl.
 
Drukuj

ZAPROSZENIE DO KLUBU SENIORA


Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu zaprasza kobiety w wieku 55+ oraz mężczyzn w wieku 60+ do uczestnictwa w spotkaniach w ramach Klubu Seniora „Złota Jesień". Klub Seniora prowadzi m.in. zajęcia umuzykalniające, zatem wszystkie osoby lubiące śpiewać są bardzo mile widziane.

W miesiącu marcu Klub Seniora realizować będzie program pn. „Żyj zdrowo". Zapraszamy więc na dzień 1 marca 2012 r.  godz. 16.00 do Domu Kultury w Siemyślu na pogadankę z dietetykiem żywienia na temat zasad zdrowego odżywiania, zaś na dzień 15 marca 2012 r.  godz. 16 00 do Świetlicy Wiejskiej w Charzynie  na pokaz kulinarny.

 
« pierwszapoprzednia131132133134135136137138139140następnaostatnia »

Strona 131 z 162