Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj
XIV SESJA RADY GMINY

 

Dnia 28 listopada 2011 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji tej Rada podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.,
- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Siemyśl w 2012 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
- w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012,
- w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf,
- w sprawie regulaminu sali wiejskiej w Byszewie.

Zbiór uchwał Rady Gminy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).

 
Drukuj

ZAPYTANIE OFERTOWE KCWIS


Od lipca 2011 roku Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem – Województwem Zachodniopomorskim, realizuje projekt „Zachodniopomorskie w Sieci – współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu".
Jednym z zadań w ramach projektu jest przeprowadzenie badań aktywności samorządów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz badań nt. liczebności, aktywności i form organizacji pozarządowych w całym województwie zachodniopomorskim.
Aby wyłonić wykonawców, którzy będą w stanie przeprowadzić ww. badania, koniecznym jest zastosowanie zasady konkurencyjności i przygotowanie zapytania ofertowego na usługę ich przeprowadzenia.

Zapytanie ofertowe oraz formularz do pobrania w wersji elektronicznej ze strony www.kcwis.org.pl pod linkiem http://www.kcwis.org.pl/index.php?dzial=1&id=300 .

 
Drukuj
SZKOL
 
Drukuj

OBWIESZCZENIE DYREKTORA RZGW


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospopdarki Wodnej w Szczecinie zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego i projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego  Ücker.

Więcej…
 
Drukuj

odrKONKURS ODR

 

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH TERENOWY ZESPÓŁ  DORADCÓW  W  KOŁOBRZEGU  OGŁASZA  KONKURS  NA:

• CIASTO ŚWIĄTECZNE

• POTRAWĘ WIGILIJNĄ

                                        • STROIK ŚWIĄTECZNY

                                        • SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Więcej…
 
Drukuj

SESJA RADY GMINY


Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się dnia 2
8 listopada 2011 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Siemyśl (ul. Kołobrzeska 14).

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.,
- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Siemyśl w 2012 r.,
- w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Siemyśl na lata 2010 -2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017 i Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Siemyśl na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2021,
- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
- w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
8. Zamknięcie sesji.

 
« pierwszapoprzednia131132133134135136137138139140następnaostatnia »

Strona 131 z 155