Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj

OGŁOSZENIE O PRACY

 
      Urząd Gminy Siemyśl zatrudni konserwatora do sali wiejskiej w Byszewie (umowa o pracę – 1/2 etatu lub umowa zlecenia).
      Podania w sprawie zatrudnienia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl.
 

 
Drukuj

 
Drukuj

REALIZACJA PROGRAMU DOBRY START
 

Świadczenie dobry start polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku, świadczenia w wysokości 300,- zł. Świadczenie przysługuje z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w następujących szkołach: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Więcej…
 
Drukuj

REALIZACJA PROGRAMU 500+ OD 1 LIPCA 2019 R.


1. Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 r. będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Więcej…
 
Drukuj

VI SESJA RADY GMINY SIEMYŚL

  
      25 czerwca 2019 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:
- w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siemyśl;
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2018 r.;
- w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018;
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r.;
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r.;
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2019 – 2022;
- zmieniającą uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
- w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
- w sprawie rozpatrzenia petycji.

      Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).

 
Drukuj

AZBEST - NABÓR WNIOSKÓW
 

      Wójt Gminy Siemyśl informuje, że można składać wnioski o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.
      Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie.
     Informacji na temat składania wniosków  udziela referent ds. gospodarki komunalnej i lokalowej (Urząd Gminy Siemyśl pok. nr 10, tel. nr 94 35 85 312).

      Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl (ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl) - w terminie do  26 lipca 2019 r.

WIECEJ - BIP

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 2 z 182