Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj

SESJA RADY GMINY (26.06.2018)

 

Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się dnia 26 czerwca 2018 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Więcej…
 
Drukuj

DOBIEGA KOŃCA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOPŁAT BEZPOŚREDNICH ZA 2018 R.


     Kto chce otrzymać dopłaty bezpośrednie za 2018 r. lub płatności obszarowe finansowane z PROW 2014 - 2020 w pełnej wysokości musi złożyć wniosek o ich przyznanie do 15 czerwca. Rolnicy, którzy nie zdążą zrobić tego w tym terminie muszą liczyć się z tym, że należne im płatności będą pomniejszone o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Ostateczny termin na złożenie wniosków upływa 10 lipca. Wnioski czy też zmiany do wniosków, złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej…
 
Drukuj

XXXVII SESJA RADY GMINY SIEMYŚL


     30 maja 2018 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych,
- w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego,
- w sprawie nadania nazwy ulicy (2 uchwały),
- w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich  pobierania,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siemyśl na lata 2018-2021,
- w sprawie rozpatrzenia skargi,
- zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,
- w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów,
- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.

      Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).
 

 
Drukuj

 
Drukuj

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE


     Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego zaprasza Liderów Wsi Gminy Siemyśl - w tym: sołtysów, przedstawicieli stowarzyszeń i grup nieformalnych, członków KGW, OSP, pracowników świetlic wiejskich, członków rad rodziców, a także wszystkich zainteresowanych - na szkolenie: Zasady organizowania imprez plenerowych i loterii fantowych.

WIĘCEJ

 
Drukuj

INFORMACJE SLGD "SIŁA W GRUPIE"


     Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy oraz zaprasza na szkolenia dla beneficjentów.

WIĘCEJ

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 166