Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj

 
Drukuj

SESJA RADY GMINY (2018-11-09)


Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się dnia 9 listopada 2018 r. (piątek) o godzinie 14.00 w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu (ul. Szkolna 10).

Więcej…
 
Drukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

    
     Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” ogłasza IV/2018 nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
     Wnioski należy składać w biurze stowarzyszenia w dniach 13–27 listopada 2018 r.


TREŚĆ OGŁOSZENIA

 
Drukuj

XL SESJA RADY GMINY


 29 października 2018 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
- w sprawie odwołania drugiego delegata do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty,
- zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
- w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

      Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).
 

 
Drukuj

ZMIANA TERMINÓW ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH


     Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu informuje, że:

- zmienił się harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Charzyno - odpady te będą odbierane w dniach 2-3 listopada 2018 r. - zgodnie z harmonogramem umieszczonym poniżej;

- odbiór odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Siemyśl wyznaczony na dni 6-7 listopada 2018 r. zostaje odwołany. Nowy harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Siemyśl zostanie podany do wiadomości w późniejszym terminie.
 

     Za utrudnienia przepraszamy.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
 

 
Drukuj

POMOC SUSZOWA - NABÓR WNIOSKÓW DO 16 LISTOPADA


   Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski wydłużył terminu przyjmowania wniosków o pomoc suszową. Do 25 października Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom ponad 640 mln rekompensat z tego tytułu.
   Decyzją ministra rolnicy mogą składać wnioski o pomoc suszową do 16 listopada. Jak podkreślił szef resortu rolnictwa, wydłużony termin ma dać możliwość ubiegania się o pomoc tym wszystkim, którzy nie mają jeszcze protokołu oszacowania szkód w uprawach lub innych wymaganych dokumentów. – Chodzi o to, by pomoc dotarła do wszystkich poszkodowanych – powiedział Ardanowski. Minister zapewnił, że w przypadku wyczerpania planowanej na 1,5 mld zł puli środków na pomoc suszową, zostanie ona zwiększona.
   Do 25 października do ARiMR wpłynęło ponad 266 tys. wniosków na kwotę blisko 1,68 mld zł. Na konta rolników przelano łącznie ok. 640 mln zł. Z kolei rybakom poszkodowanym przez tegoroczną suszę Agencja wypłaciła 3,9 mln zł.
   Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

 

Informacja przekazana przez Biuro Powiatowe ARiMR w Siemyślu

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 8 z 170