Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2017


   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 z wymaganymi załącznikami, można składać się w terminie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2017 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Więcej…
 
Drukuj

 
Drukuj

ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

   

   Informuje się, że odbiór odpadów komunalnych:

- pozostałych po segregacji i zmieszanych zaplanowany na dzień 02.05.2017 r. (wtorek) w miejscowościach Izdebno, Siemyśl, Trzynik, Unieradz, odbędzie się dnia 29.04.2017 r. (sobota),

- biodegradowalnych zaplanowany na dzień 02.05.2017 r. (wtorek) w miejscowościach Izdebno, Siemyśl, Trzynik, Unieradz, odbędzie się dnia 28.04.2017 r. (piątek),

- pozostałych po segregacji i zmieszanych zaplanowany na dzień 04.05.2017 r. (czwartek) w miejscowościach Nieżyn, Mącznik, odbędzie się dnia 02.05.2017 r. (wtorek).

 

 
Drukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEMYŚLU
ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko pracy: intendent

Więcej…
 
Drukuj

WIELKANOC Z TRADYCJĄ 2017


    8 kwietnia 2017 r. w sali wiejskiej w Charzynie odbyło się, już po raz czternasty, spotkanie pn. „Wielkanoc z Tradycją", którego organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich w Charzynie oraz Wójt Gminy Siemyśl.

Więcej…
 
Drukuj

XXV SESJA RADY GMINY


      28 marca 2017 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r.,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r.,
- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl,
- w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl,
- w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Siemyślu,
- w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
- w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2017 r.,
- w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemyśl,
- w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno - kanalizacyjnych,
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego,
- w sprawie wyrażenia zgody na zwrotne przeniesienie prawa własności nieruchomości,
- w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

   Zbiór uchwał Rady Gminy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).

 

 
« pierwszapoprzednia21222324252627282930następnaostatnia »

Strona 30 z 166