Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj

LIST PREZESA KRUS

 

    Na prośbę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie publikujemy list Prezesa KRUS adresowany do rolników i ich dzieci, w którym przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, zapewnieniu dzieciom opieki podczas wakacji i nie angażowaniu do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie można powierzać dzieciom poniżej 16 lat.


WIĘCEJ

 

 
Drukuj

KONKURS "MOJE AKTYWNE WAKACJE 2017"


   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu uprzejmie informuje, że ogłasza Konkurs Fotograficzny "Moje aktywne wakacje 2017" - III edycja.
   Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z powiatu kołobrzeskiego. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zapoznanie się regulaminem konkursowym.


REGULAMIN KONKURSU

 
Drukuj

POMOC NA "MODERNIZACJĘ GOSPODARSTW ROLNYCH" RUSZA OD 29 CZERWCA

 

   Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Więcej…
 
Drukuj

OGŁOSZENIE DOT. ZATRUDNIENIA

 

    Urząd Gminy Siemyśl zatrudni osobę na stanowisko bibliotekarza – w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Byszewie (3/4 etatu).
    Kandydat na stanowisko bibliotekarza powinien posiadać co najmniej wykształcenie średnie.
   List motywacyjny oraz cv należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl (budynek Urzędu Gminy pok. 112) – w terminie do dnia 26 lipca 2017 r. do godz. 15.00.

   Informacji dot. zatrudnienia udzielają:
- Karolina Golik - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – tel. 94 35 88 018,
- Teresa Urbańska - Inspektor ds. kultury, oświaty i działalności gospodarczej – tel. 94 35 85 326.
 

 
Drukuj

NABORY NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

    Wójt Gminy Siemyśl ogłosił nabory kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Siemyśl: stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów oraz stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego w Referacie Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa.
    Ogłoszenia o naborze opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (bip.siemysl.pl).
    Termin składania dokumentów aplikacyjnych - 26 lipca 2017 r. do godziny 15.00.

 

 
Drukuj

NABÓR WNIOSKÓW


STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „MORZE I PARSĘTA” OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI W RAMACH PRIORYTETU 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE”.

WIĘCEJ

 
« pierwszapoprzednia21222324252627282930następnaostatnia »

Strona 26 z 166