Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj

ZMIANY W PRZEPISACH DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


      25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - określane jako „RODO”). Celem wprowadzenia nowych regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

 

WIĘCEJ

 
Drukuj

 
Drukuj

DOBIEGA KOŃCA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOPŁAT BEZPOŚREDNICH ZA 2018 R.


     Kto chce otrzymać dopłaty bezpośrednie za 2018 r. lub płatności obszarowe finansowane z PROW 2014 - 2020 w pełnej wysokości musi złożyć wniosek o ich przyznanie do 15 czerwca. Rolnicy, którzy nie zdążą zrobić tego w tym terminie muszą liczyć się z tym, że należne im płatności będą pomniejszone o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Ostateczny termin na złożenie wniosków upływa 10 lipca. Wnioski czy też zmiany do wniosków, złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej…
 
Drukuj

XXXVII SESJA RADY GMINY SIEMYŚL


     30 maja 2018 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych,
- w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego,
- w sprawie nadania nazwy ulicy (2 uchwały),
- w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich  pobierania,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siemyśl na lata 2018-2021,
- w sprawie rozpatrzenia skargi,
- zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,
- w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów,
- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.

      Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).
 

 
Drukuj

KONSULTACJE SPOŁECZNE - "UCHWAŁA ANTYSMOGOWA"


     Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
     Projekt uchwały dostępny jest pod linkiem: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa

 
Drukuj

ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA MIEJSCA GRZEBALNE
 

   Wójt Gminy Siemyśl informuje, że od dnia 1 maja 2018 r. uległy zmianie opłaty za miejsca grzebalne  na cmentarzach komunalnych w Charzynie i w Siemyślu -  na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 214/XXXVI/18 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych w Gminie Siemyśl (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1783).

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 158