Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj

 
Drukuj

 
Drukuj

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH


      Urząd Gminy Siemyśl informuje, że w dniach 30 października - 7 listopada br. na terenie Gminy Siemyśl zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, zużytych opon z samochodów osobowych.

WIĘCEJ
 

 
Drukuj

ZMIANA SIEDZIB KOMISJI WYBORCZYCH
 

     Wójt Gminy Siemyśl podał do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
     Nastąpiła zmiana siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Siemyśl. Nowe siedziby komisji to:
- w Charzynie - sala wiejska (ul. Polna 1),
- w Siemyślu - Dom Kultury (ul. Szkolna 21).

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
 

 
Drukuj

XXXIX SESJA RADY GMINY

    

   4 września 2018 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2018-2022,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego,
- w sprawie zmian w Statucie Gminy Siemyśl,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siemyśl na lata 2018-2020,
- w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie udzielenia schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych,
- zmieniającą uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

    Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).
 

 
Drukuj

ZMIANY W PRZEPISACH DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


      25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - określane jako „RODO”). Celem wprowadzenia nowych regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

 

WIĘCEJ

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 162