Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj

ZMIANY W PRZEPISACH DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


      25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - określane jako „RODO”). Celem wprowadzenia nowych regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

 

WIĘCEJ

 
Drukuj

#pomorzezachodnie
#społecznik

 
Drukuj

 

REJESTRACJA W 5 KROKACH

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

 
Drukuj

 
Drukuj

XXXVIII SESJA RADY GMINY SIEMYŚL

     26 czerwca 2018 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2018-2022,
- zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Siemyśl do realizacji projektu pn. "Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl",
- w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych,
- sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siemyśl,
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego (2 uchwały);
- w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siemyśl,
- zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Gminy Siemyśl na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
- w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2017 r.,
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Siemyśl z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

     Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).

 
Drukuj

ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA MIEJSCA GRZEBALNE
 

   Wójt Gminy Siemyśl informuje, że od dnia 1 maja 2018 r. uległy zmianie opłaty za miejsca grzebalne  na cmentarzach komunalnych w Charzynie i w Siemyślu -  na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 214/XXXVI/18 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych w Gminie Siemyśl (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1783).

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 159