Alternative content

Get Adobe Flash player

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj

NABORY NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

    Wójt Gminy Siemyśl ogłosił nabory kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Siemyśl: stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów oraz stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego w Referacie Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa.
    Ogłoszenia o naborze opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (bip.siemysl.pl).
    Termin składania dokumentów aplikacyjnych - 26 lipca 2017 r. do godziny 15.00.

 

 
Drukuj

OGŁOSZENIE DOT. ZATRUDNIENIA

 

    Urząd Gminy Siemyśl zatrudni osobę na stanowisko bibliotekarza – w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Byszewie (3/4 etatu).
    Kandydat na stanowisko bibliotekarza powinien posiadać co najmniej wykształcenie średnie.
   List motywacyjny oraz cv należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl (budynek Urzędu Gminy pok. 112) – w terminie do dnia 26 lipca 2017 r. do godz. 15.00.

   Informacji dot. zatrudnienia udzielają:
- Karolina Golik - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – tel. 94 35 88 018,
- Teresa Urbańska - Inspektor ds. kultury, oświaty i działalności gospodarczej – tel. 94 35 85 326.
 

 
Drukuj

OD 5 LIPCA BR. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O POMOC NA PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNYCH


   Od 5 lipca do 3 sierpnia 2017 r. można składać w Oddziale Regionalnym ARiMR w Szczecinie wnioski o przyznanie pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Tym razem o pomoc finansową będą mogli ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

Więcej…
 
Drukuj

 XXVIII SESJA RADY GMINY

 

   20 czerwca 2017 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r.,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r.,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego,
- w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy w miejscowości Siemyśl,
- w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Zbiór uchwał Rady Gminy Siemyśl dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).
 

 
Drukuj

LIST PREZESA KRUS

 

    Na prośbę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie publikujemy list Prezesa KRUS adresowany do rolników i ich dzieci, w którym przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, zapewnieniu dzieciom opieki podczas wakacji i nie angażowaniu do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie można powierzać dzieciom poniżej 16 lat.


WIĘCEJ

 

 
Drukuj

KONKURS "MOJE AKTYWNE WAKACJE 2017"


   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu uprzejmie informuje, że ogłasza Konkurs Fotograficzny "Moje aktywne wakacje 2017" - III edycja.
   Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z powiatu kołobrzeskiego. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zapoznanie się regulaminem konkursowym.


REGULAMIN KONKURSU

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 142