Alternative content

Get Adobe Flash player

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016


    Od 1 lutego ruszyła tegoroczna kwalifikacja wojskowa i potrwa do 29 kwietnia. Kwalifikacją objęci są mężczyźni urodzeni w 1997 r., a także w latach 1992-96, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby urodzone w latach 1995-96, wobec których orzeczono czasową niezdolność do służby wojskowej.
    Kwalifikacji podlegają także kobiety urodzone w latach 1992-97, które mają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, a także studentki lub absolwentki tych szkół lub kierunków.
    Kwalifikacja wojskowa celebrity nude dla mieszkańców Gminy Siemyśl odbędzie się 14 marca 2016 r. w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu przy ul. Żurawiej 12b.
    Osoby, które podlegają kwalifikacji wojskowej, a nie zgłoszą się na badanie, mogą zostać ukarani grzywną, a nawet karą ograniczenia wolności.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
 

 
Drukuj

XIV SESJA hot milfs RADY GMINY


 27 stycznia 2016 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2016-2022,
- w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl,
- w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, cartoon porn videos dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemyśl.

   milf porn Zbiór uchwał Rady Gminy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).

 

 
Drukuj

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 

    Urząd Gminy Siemyśl ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
    O dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia starać się mogą osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Siemyśl.

Więcej…
 
Drukuj

 

STRATEGIA ZIT KKBOF - lesbian porn KONSULTACJE

    Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Gmina Miasto Koszalin zaprasza do udziału w konsultacjach założeń Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
    Instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) został ujęty w zapisach Umowy Partnerstwa, którego celem jest realizacja procesów rozwojowych w województwie zachodniopomorskim w oparciu o wymiar terytorialny w latach 2014-2020.
    Strategia ZIT KKBOF jest podstawowym dokumentem określającym zidentyfikowane potencjały gospodarcze, społeczne i transportowe obszaru KKBOF, istotne dla jego rozwoju.
    Strategia ZIT KKBOF opisuje współpracę partnerów procesów rozwojowych (samorządy, przedsiębiorcy, sektor edukacji i nauki, organizacje pozarządowe) działających na obszarze KKBOF, koncentruje się na jej wzmacnianiu i rozwoju z uwzględnieniem regionalnych specjalizacji by w konsekwencji zapewnić spójność społeczną i infrastrukturalną.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 173