Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj

REALIZACJA PROGRAMU DOBRY START
 

Świadczenie dobry start polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku, świadczenia w wysokości 300,- zł. Świadczenie przysługuje z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w następujących szkołach: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Więcej…
 
Drukuj

VI SESJA RADY GMINY SIEMYŚL

  
      25 czerwca 2019 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:
- w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siemyśl;
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2018 r.;
- w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018;
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r.;
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r.;
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2019 – 2022;
- zmieniającą uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
- w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
- w sprawie rozpatrzenia petycji.

      Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).

 
Drukuj

REALIZACJA PROGRAMU 500+ OD 1 LIPCA 2019 R.


1. Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 r. będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Więcej…
 
Drukuj

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

 
    31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników sądowych. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl opublikowana jest informacja dot. zgłaszania kandydatów na ławników. Termin zgłaszania kandydatów na ławników sądowych - 30 czerwca 2019 r.

STRONA BIP

 
Drukuj

 
Drukuj

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE


    Wójt Gminy Siemyśl ogłosił nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu.
    Ogłoszenie o naborze opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu (www.bipops.siemysl.pl), Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (bip.siemysl.pl) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Siemyśl i Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu.
      Termin składania dokumentów – 17 czerwca 2019 r. do godziny 16.00.
 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 180